Kontakt

Možete nas kontaktirati na:

 • KANAL 6 d.o.o.
  Gaj 18
  72270 Travnik, BiH

  Oglašavanje:
  Alem Lolić
  +387 62 889 889
  alem@kanal6.ba

  Redakcija:
  T: +387 30 540 685
  info@kanal6.ba

  Administracija:
  T: +387 30 510 260
  T: +387 30 510 261
  F: +387 30 510 262

  Tehnika:
  tehnika@kanal6.ba
 • Hvala na poruci

 • KANAL 6 d.o.o.
  PDV BR: 236568250000

  Šifra djelatnosti: 92.200
  ID BROJ: 4236568250000
  RJ.BR: 51-01-0015-13
  KOD SBK SUDA U TRAVNIKU

  Trans. račun: 194 111 726 060 1120
  PROCREDIT BANK, Poslovnica Travnik

  Kanal 6 HD je dio TNT Grupacije.