Skip to main content

Ova televizijska biografija prati turbulentan život Dame Choi Sook-bin, koja je rođena
kao obični građanin, ali je u toku života uspjela da pristigne na dvor kao kraljevska konkubina gdje se njen istinski sjaj konačno pokazao.