Nakon šest mjeseci zatoceništva Ana, žena koju otmicari drže u želji da naplate otkupninu, biva oslobodena kada njen muž Luka plati otkup uprkos protivljenju vlasti. Nakon agonije, žena djeluje rastreseno, odsutno a policiji se cini da Ana nešto uporno krije… I dok Luka i Ana pokušavaju da sacuvaju brak od raspada, jedan od otmicara pokušava da stupi ponovo u kontakt sa nesrecnom ženom.