Oglašavanje

Kanal 6 HD je najgledanija lokalna televizija u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine. Prisutni smo kod 30 kablovskih operatera, prati nas 1.2 miliona gledatelja.

Melisa Čančar – Karahodža

direktorica prodaje

062 553 222

melisa@tnt.ba

kanal 6