Napravljena po romanu Roberta Louisa Stevenson-a “Crna Strijela”, ova avanturistička miniserija prebacuje dešavanja u sredinu XV vijeka na granicama Habsburškog carstva i Papskih teritorija, strateški važnog područja oko kojega se bore lokalni vladari. Među njima je moćni Raniero od Rotemburga, lojalan Habsburgovcima i namjeren da proširi svoju zemlju. Njegov najveći neprijatelj je Nicolaus Cusano, biskup Bressanone, vjeran Papi. Kako se suočavaju, Raniero šalje svog usvojenog sina Marco di Monforte-a da bi se borio za slavu i čast. Marko, međutim, uspijeva da zarobi Giovann’u Bentivoglio, mladu siroticu koju je Cusano usvojio. Međutim, kada Marko čuje da je Raniero ubio njegovog oca, okreće se protiv njega i na strani Giovanne, koja je odličan strijelac, pridružuje se Crnoj Strijeli, grupi pobunjenika koji se bore protiv nepravde na obije strane. U nevjerovatnim napadima, izdajama i intrigama, Marco i Giovanna se bore za svoju ljubav – i za vjeru u svijet u kome pravda mora zamijeniti osvetu.