Na sjednici Vlade SBK razmatran je Izvještaj o finansijskoj reviziji za 2019. godinu Ureda za reviziju institucija u FBiH, piše travnik.ba

Revizori su izrazili „mišljenje sa rezervom“ za obavljenu reviziju konsolidiranih finansijskih izvještaja SBK i usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija sa relevantnim zakonima i drugim propisima.