Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu traži od Kriznog štaba i Vlade Kantona Sarajevo da vrate drugi paviljon studentskog naselja Bjelave u njegovu prvobitnu namjenu, za smještaj studenata. Ponovno izuzimanje domova u svrhu smještaja oboljelih od koronavirusa smatraju nedopustivim i nelogičnim s obzirom na veliki broj objekata kojima raspolaže Kanton Sarajevo, a koji bi mogli biti iskorišteni u te namjene, smatraju studenti.