Nastava će početi 12. oktobra kombinirano, tj. online i na konvencionalan način, a i provjere znanja će se organizirati na jedan od ova dva načina. Također, Senat je odobrio održavanje dodatnog ispitnog roka koji će biti organiziran od 1. do 10. oktobra i na kojem će student moći polagati samo jedan ispit. Isto tako, odobren je i dodatni upisni rok.