Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS uputilo je obavijest da već danas korisnici po osnovu zaštite porodice sa djecom u Kantonu Sarajevo svoje augustovske naknade moći podići u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune.