“Sveobuhvatni pristup u zbrinjavanju žrtava nasilja” bio je tema okruglog stola koji je održan danas u Novom Travniku u prostorijama Centra za socijalni rad. 

Na okruglom stolu  još jednom  je naglašen problem ne postajanja sigurne kuće na prostoru našeg kantona.