Uz poštivanje higijensko-epidemioloških mjera i ove godine skromno će biti obilježena 27. godišnjica 7. Korpusa ARBiH, kao i 29. godišnjica formiranja Armije RBiH.

U maloj Sali Centra za kulturu u srijedu 07. Aprila. bit će održana press konferencija a na istoj će se obratiti predsjednik Organizacionog odbora Tahir Lendo sa drugim članovima OO.

O važnosti obilježavanja ovih datuma, razgovarali smo sa Remzijom Šiljak.