Naselje Kalibunar predstavlja najmlađi urbani dio Travnika, piše travnik.ba

Smješteno je na terasastom uzvišenju između nekadašnje Tvornice duhana i Kombinata “Borac”.