Povoljnija epidemiološka situacija vidjljiva je i na ulicama Travnika.

Ljudi se slobodnije kreću u većim grupama, slobodnije ulaze u zatvorene prostore i ne izbjegavaju priču i susret sa ljudima.

Tako je danas Zelena pijaca bila puna kupaca pa je i prodaja bila itekako dobra. O ponudi ne treba ni govoriti, jer je ona standardno najbolja u Srednjoj Bosni.

dobar pazarni dan u Travniku