Sa posebnim proizvodom iz Suhog Dola, danas nam se ponovo predstavio prodavač, koji je prošlog pazarnog dana kazao da za jedan dan zaradi kao neko za sedmicu. Ovaj put umjesto smrekove bobe, pohvalio se sa prasom i posebnim sjemenom koje ima samo Osman Spahić.

Posebna prasa iz Suhog Dola na pijaci u Travniku

Evidentno je da kvalitet uvijek privuče kupce, zato se prodavači na Zelenoj pijaci u Travniku ne brinu, jer su kupci upoznati o kakvoj se robi radi. Upoznati su i sa stanjem u državi, pa i sami pravdaju mala poskupljena na pijaci.

Na Zelenoj pijaci u Travniku danas je bilo bez velike gužve, što se može pripisati hladnim danima ali i velikim minusima u novčanicima. Poslije ispalate plata i penzija, situacije će biti znatno bolja…