Zatvorskog čuvara privlači žena na svom času tango. Oni se ponovo susreću kada ona posjeti svog muža u zatvoru u kojem radi i ontako bila uvučen u njen komplicirani romantični život. U međuvremenu zatvorenici uče tango.