Skip to main content

Ponedjeljak je tradicionalno pazarni dan na Mehuriću. Iako su mnogi mišljenja da je ovo mala seoska pijaca na koju dolaze samo mještani okolnih mjesta, ovo je poslije travničke Zelene, jedna od najposjećenijih pijaca u kantonu.