Skip to main content

Četiri žene sa različitim pričama i sve preokupirane materinstvom dijele jednu bolničku sobu. Na početku među njima postoji napetost i nerazumijevanje, ali vrijeme čini svoje i one se malo po malo vezuju jedna za drugu i međusobno pomažu u prevazilaženju ličnih problema. Tako Chiarra nalazi hrabrost da ponovo razgovara sa svojim roditellima poslije mnogo godina, Stella okončava komplikovanu trudnoću i konačno se vraća svojoj porodici, Margherita saznaje da se njen tumor nije proširio i hrabro pokušava da dobije dijete a Giulia uspijeva da se oslobodi uticaja svoje patološki dominantne majke. Komentar Režisera: «Postoji trenutak u svačijem životu kada se svi fundamentalni elementi života sažimaju: taj magični momenat kada život počinje i sve strasti za koje je ljudska duša sposobna stapaju se u jedno veličanstveno osjećanje