Skip to main content

Izmasakrirani ženski leš je nađen u blizini autoputa. Mladić je netragom nestao iz omladinskog kampa. Bračni par je ubijen dok su im ubice pljačkale kuću. Hendikepirani muškarac, u invalidskim kolicima je pronađen udavljen u vlastitoj kući. Ovakvi kao i brojni drugi zločini su prava „poslastica“ za urednike crnih hronika ali spadaju i u djelokrug rada Odjeljenja za istrage. Kada se ovakva krivična djela dese, Odjeljenje bira metode i polazne elemente pokušavajući da pronađe zločince. I naravno, načelnik jedinice je zadužen za procjenu da li će i kada Odjeljenje otvoriti određene istrage.