Skip to main content

Pijaci danas – Nove mjere, niske temperature i manjak novca u džepu, rezultirali su i danas slabom posjetom na Zelenoj pijaci u Travniku, piše travnik.ba

Do kupaca je to gdje će i šta kupiti ali prodavačima nije jednostavno. Veliki trud je uložen u proizvode koje satima na hladnoći prodaju ovi ljudi. Nekada se kućama vrate punih gajbi a praznih ruku, jer “novo normalno” stanje je utjecalo na sve…